Categories
Events

Chợ Hoa Ngày Tết Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Georgia


Theo tin Vietnamese-American Community of GA

Open Mic 🎤 @ Flowers Market

Posted by Vietnamese-American Community of GA on Thursday, January 31, 2019
Thể theo yêu cầu của nhiều bà con đồng hương, nhất là những người đi làm về trễ,
Chợ Hoa Ngày Tết sẽ mở cửa từ 10.00 sáng và đóng lúc 11.00 đêm vào THỨ SÁU & THỨ BẢY.
Leave a Reply