Categories
Events

Chợ Tết Kỷ Hợi 2019 “VIỆT NAM TRONG TIM TÔI” của Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Georgia


Theo tin Vietnamese-American Community of GA

Kính mời bà con đồng hương tham dự
HỘI XUÂN KỶ HỢI 2019
“VIỆT NAM TRONG TIM TÔI”
MARK YOUR CALENDAR & JOIN US AT TET 2019
“VIETNAM IN MY HEART”
Thể theo yêu cầu của nhiều bà con đồng hương, nhất là những người đi làm về trễ,
Chợ Hoa Ngày Tết sẽ mở cửa từ 10.00 sáng và đóng lúc 11.00 đêm vào THỨ SÁU & THỨ BẢY.
WHAT: Vietnamese Tet Festival

WHEN: February 3rd, 2019 at 11 PM

WHERE: Ballroom, 6100 Live Oak Pkwy, Norcross, GA 30093

Leave a Reply