Categories
Phóng Sự

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ hội Tết 2019 tại Dulles Expo Center tại Dulles Expo Center trong vùng Thủ đô Washington, D.C.


Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ hội Tết 2019 tại Dulles Expo Center trong vùng Thủ đô Washington, D.C.
Facebook LIVE Streaming

Thông báo về người thắng chiếc Toyota RAV 4 và 10 người thắng 200 đô la Mỹ vào ngày 2 của lễ hội Tết 2019 tại trung tâm triển lãm Dulles vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019
Announcement of Toyota RAV 4 winner and 10 $200 US winners on second day of Tet Festival 2019 at Dulles Expo center on Sunday, February 3rd, 2019

Xổ số bốc thăm người thắng chiếc Toyota RAV 4 và 10 người thắng 200 đô

Thông báo về xổ số bốc thămngười thắng chiếc Toyota RAV 4 và 10 người thắng 200 đô la Mỹ vào ngày thứ hai của lễ hộiTết 2019 tại trung tâm triển lãm Dulles vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019Announcement of Toyota RAV 4 winner and 10 $200 US winners on second day of Tet Festival 2019 at Dulles Expo center on Sunday, February 3rd, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, February 3, 2019

Thông báo về người thắng chiếc Toyota Camry và 10 người thắng 200 đô la Mỹ vào ngày 1 của lễ hộit Tết 2019 tại trung tâm triển lãm Dulles vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019
Save The Best for Last … Dancing … Sy Dan … Chi Tai … Ngoc Anh Vi. … Philip Huy … Thanh Truc … Diem Suong … After break … 9 PM … Tet Festival 2019 … Dulles Expo Center … Saturday, February 2nd, 2019 … Hop Ca … So xo chiec xe … Nguyen Trieu … Ticket number 51850 … $200 winners: …Pham Kim Khanh … 43484 … Nguyen Thi Lieu … 32430 … 29908-Dieu Nguyen … Le Hoang- 11326 … Nguyen Van Luan-32004 … Phuong Pham-31158 … 18860 …23365-Bui Thi Lan …23137-Tan Tai … Kim Nguyen-49592 …My chi Pham-12763

Save The Best for Last … Dancing … Sy Dan … Chi Tai … Ngoc Anh Vi. … Philip Huy … Thanh Truc … Diem Suong … After break … 9 PM … Tet Festival 2019 … Dulles Expo Center … Saturday, February 2nd, 2019 … Hop Ca … So xo chiec xe … Nguyen Trieu … Ticket number 51850 … $200 winners: …Pham Kim Khanh … 43484 … Nguyen Thi Lieu … 32430 … 29908-Dieu Nguyen … Le Hoang- 11326 … Nguyen Van Luan-32004 … Phuong Pham-31158 … 18860 …23365-Bui Thi Lan …23137-Tan Tai … Kim Nguyen-49592 …My chi Pham-12763

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Thanh Truc …Sy Dan … Diem Suong .. . Johnny …Tet Festival 2019 … Dulles Expo Center … February 2nd 2019

Thanh Truc …Sy Dan … Diem Suong .. . Johnny …Tet Festival 2019 … Dulles Expo Center … February 2nd 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Thông báo người trúng xổ số 2 vé bay khứ hồi từ hãng hàng không Cathay Pacific vào ngày 1 của lễ hội Tết 2019 tại trung tâm triển lãm Dulles vào ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019
Announcement of raffle winner of a round trip ticket from Cathay Pacific

Thông báo người trúng xổ số 2 vé bay khứ hồi từ Cathay Pacific Airlines trong lễ hội Tết 2019

Thông báo người trúng xổ số 2 vé bay khứ hồi từ hãng hàng không Cathay Pacific vào ngày 1 của lễ hội Tết 2019 tại trung tâm triển lãm Dulles vào ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019Announcement of raffle winner of a pair of round trip tickets from Cathay Pacific Airlines et Festival 2019 at Dulles Expo center on Saturday, February 2nd, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Sy Dan … Philip Huy … Tet Festival 2019 .. Dulles Expo Center … Saturday February 2nd, 2019… Hong Dao … Chi Tai

Sy Dan … Philip Huy … Tet Festival 2019 .. Dulles Expo Center … Saturday February 2nd, 2019… Hong Dao … Chi Tai

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Ca si Diem Suong … Johnny … Hong Dao … Ngoc Anh Vi … Chi Tai … Sy Dan … Tet Festival 2019 .. Dulles Expo Center … Saturday, February 2nd, 2019

Ca si Diem Suong … Johnny … Hong Dao … Ngoc Anh Vi … Chi Tai … Sy Dan … Tet Festival 2019 .. Dulles Expo Center … Saturday, February 2nd, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Entertainment part after break at 4:30 pm during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019 … Sy Dan … Chi Tai & Hong Dao … Thanh Truc … Ngoc Anh Vi

Entertainment part after break at 4:30 pm during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019 … Sy Dan … Chi Tai & Hong Dao … Thanh Truc … Ngoc Anh Vi …

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Thieu Nhi Thanh The La Vang during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019

Thieu Nhi Thanh The La Vang during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Lion Dance during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019

Lion Dance during Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Second part Star t with Ngoc Anh Vi … Nhu Quynh … Diem Suong … Johnny

Second part Star t with Ngoc Anh Vi … Nhu Quynh … Diem Suong … Johnny

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Ca sy part:

Second part Star t with Ngoc Anh Vi … Nhu Quynh … Diem Suong … Johnny

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019

Việt Ngữ La Vang Tet Festival 2019 booth at Dulles Expo center

Việt Ngữ La Vang Tet Festival 2019 booth at Dulles Expo center

Posted by Mike Tri Do on Saturday, February 2, 2019

Co Hang booth at Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd 2019

Co Hang booth at Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd 2019

Posted by Mike Tri Do on Saturday, February 2, 2019

Khai mat hoi cho Tet 2019 ngay thu 7 tai Dulles Expo Center

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, February 2, 2019
Photo Album
Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 Tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang … Tet Festival 2019 at Dulles Expo Center on Saturday, February 2nd, 2019 … Hosted by Our Lady of La Vang Mission
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=397826227451251&__xts__%5B0%5D=68.ARDFo3TtaEGi3B51nvtS5ezd4lf-VVHmVti0jlXzj_oEkNK7nfIHQFD7rIKNFV2ULqC6rNZaoU5xcAkg87pbv5TR-k37pAWNmHbvsoKUnWhVWbY8h-SdGEjib0L569VM8fwhrTntpKhFlJ6PfYmHsi6aQM0VFspXO1wN5E2c_nScrXi8yipm1-U_GBtCX4UmG_0jJ7FqHvzYrwWx2Nud1hqJ8Utgd4iqTfBbnbavIIkBDhyyw6M6KiNUS_ol_E35i62_nC1VERCBrk0eEWP5yMkvaF9nfLzmoZK-O9ts1kJfKkZU326nZdA-RP7zYbVGs0FsuhTBWzlKwsoAaHjEDi8-M_SzJYA8iIHrBoOMv1fgCn3B1soNC3dJp-D0FfQDkpbFD_oIye-BELrEDVCgzvLqtRDqQuTqs-LApzYJvEBBHV2m18t9_ThL7jZBU5CoF5B94LuNy1fGxil3tg&__tn__=-UC-R


Youtube

Raw File 1 B

Raw File 1 B – Part 2 after removing the block music in between

Raw File 2 – Lion Dance to begin of La Vang Vietnamese School students perform

Raw File 3

Raw File 4

Raw File 5

Raw File 6
Leave a Reply