Categories
Events Thông Báo

Hội Xuân CANH TÝ 2020 của Hội Tennis và nhóm thân hữu vùng Hampton Roads
Theo tin Vietnamese Community of Hampton Roads, Virginia

Hội Xuân CANH TÝ 2020 Hội Tennis và nhóm thân hữu vùng Hampton Roads


WHAT: New Year Celebration

WHEN: Sunday, January 26, 2020 from 4 PM to 11:30 PM

WHERE: Philippine Cultural Center of Virginia, 4857 Baxter Rd, Virginia Beach, Virginia 23462